เกียวกับเรา

Home
Home

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกรียงสิน เริ่มก่อตั้งดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 จนถึงปัจจุบัน 

มุ่งมั่นที่จะบริการลูกค้า "ด้วยสินค้าทรงคุณภาพ ราคายุติธรรม"

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี พ.ศ. 2503 ดำเนินการ ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกรียงสิน

ปี พ.ศ. 2526 ดำเนินการ ก่อตั้ง บริษัทซันโก้เคมิคอลส์ จำกัด เพื่อผลิตสีทุกชนิดอย่างเต็มกำลัง

ปี พ.ศ. 2526 ดำเนินการ ก่อตั้ง บริษัทริโอเท็กซ์โพลิเมอร์ จำกัด ผลิตวัตถุดิบเรซิ่นและกาว ป้อนโรงงานสีซันโก้แบบครบวงจร

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย ... 

สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุมัติจดลิขสิทธิ์ ได้แก่ ตรานกกระเรียน ตราคนแก่ ตราวีโค๊ท ตรากระรอก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ