สีโป๊วคืออะไร

บางคนคงไม่รู้จักสีโป๊ว พอเมื่อได้ยินอาจสงสัยว่าคืออะไร ใช้ทำอะไร สีโป๊วจริงแล้วไม่ใช่สี แต่ทำหน้าที่ปรับแต่งพื้นผิวที่ไม่เรียบให้เรียบสวย โดยสีโป๊วจะแห้งได้เมื่อทิ้งไว้สักพัก ทั่วไปสีโป๊วจะมี 2 แบบหลัก คือ ชนิด 1 ส่วน และชนิด 2 ส่วน คุณสมบัติก็จะแตกต่างกันขึ้นกับความต้องการของผู้ใช้ ว่าต้องการนำไปโป๊วพื้นผิวอะไร ต้องการความคงทนอย่างไร 
กระทู้ สร้างโดย วันที่สร้างกระทู้ วันที่ของ
ความคิดเห็นล่าสุด
จำนวน
ผู้ชม
จำนวน
ความคิดเห็น
ติดต่อซื้อสีโป๊ว
รุ่งทิพย์ 2017-06-26 16:03:14 0000-00-00 00:00:00 629 0
ติดต่อซื้อขาย
ญาณพัฒน์ อินทพิเชฏฐ์ 2016-09-07 13:55:21 2017-03-31 17:42:02 840 1
Visitors: 61,348